Alternatief plan voor Regiotram

plan_BHet comité Burgerinitiatief heeft een alternatief ontwikkeld voor het huidige plan van de Regiotram, die deels ook door Selwerd is gepland. Het zogenaamde Plan B, waarvoor men nu handtekeningen aan het verzamelen is, voorziet in een hele andere aanpak van de vervoersproblemen in de stad. Het meest in het oog springende onderdeel van Plan B is een nieuwe aftakking van de spoorlijn Groningen- Sauwerd. Dit spoor loopt gebundeld met de noordelijke ringweg naar het hart van het Zernikecomplex, waardoor een verbinding tussen het Hoofdstation en het Zernike wordt geboden. Burgerinitiatief stelt dat deze zelfs twee keer zo snel is dan met de Regiotram!

Lees meer...

Poep opruimen hoeft nog niet

thumb_hond

In december 2010 kondigde de gemeente aan dat er per 1 maart nieuwe regels met betrekking tot honden (waaronder de plicht tot opruimen van hondenpoep) zouden worden ingevoerd. Op dit voornemen zijn van de zijde van de hondenbezitters bijna 600 aanvullingen en opmerkingen binnengekomen. De gemeente is nu bezig om deze reacties te bekijken. Er tekent zich een duidelijke lijn af in de reacties: veel hondenbezitters geven aan moeite te hebben met het aanlijngebod en vinden dat er in hun wijk te weinig uitrengebieden staan ingetekend. Dit is voor de gemeente aanleiding om de invoering van het nieuwe beleid met twee maanden uit te stellen.

Lees meer...

Herinrichting schoolplein De Wegwijzer

logo_wegwijzerCBS De Wegwijzer is bezig plannen te ontwikkelen voor de herinrichting van het schoolplein. In overleg met kinderen, ouders, docenten, opbouwwerk Stiel, wijkraad Selwerd en de gemeente Groningen wordt nu gewerkt aan de vorming van plannen. Als deze zijn uitgewerkt dan wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor de uiteindelijke inrichting.

Samen met het project "Veilige Schoolomgeving" wordt het gehel gebied van cbs De Wegwijzer aangepakt.

Infobijeenkomst over begraven

selwerderhof_-_aulaDe gemeente werkt aan een nieuwe toekomstvisie op begraven in Groningen. Voor veel mensen gaat een begrafenis gepaard met verdriet en verlies. Soms ook niet, dan is het een feestelijke reünie of juist een intiem afscheid. De tijden veranderen en mensen en omstandigheden zijn nooit hetzelfde, daarom kan begraven ook heel verschillend worden gezien en beleefd.

Lees meer...

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden