Wethouder De Vries geeft startschot verfbeurt moskee

de_vries_met_rollerWethouder Frank de Vries heeft woensdagmiddag als eerste de verfroller ter hand genomen om de beschadigde moskee in Park Selwerd van een nieuwe verflaag te voorzien. Het initiatief voor de verfactie kwam vanuit de omwonenden van de moskee. In september werd de moskee in Park Selwerd geconfronteerd met een poging tot brandstichting en bekladding. De buurtbewoners willen met hun actie duidelijk maken dat het moedwillig beschadigen van religieuze gebouwen nooit getolereerd mag worden. Nadat de wethouder het eerste stuk van de muur had gerold, maakten de omwonenden het karwei af.
Kijk onder "Foto's" voor een fotoverslag van deze actie.


Bewoners mogen zelf "buurtgroen" inrichten en onderhouden

thumb_paars_voortuintjeDe gemeente Groningen geeft bewoners meer ruimte om te werken aan het groen in hun eigen straat of wijk. Wanneer drie of meer bewoners ideeën hebben over de beplanting in hun straat, kunnen ze deze aan de gemeente voorleggen. Hierna kan al snel de eerste tuinierdag plaatsvinden. Als tegenprestatie dienen de bewoners wel zelf  dit groen te onderhouden. Drie of meer bewoners van een straat, die met hun buren een stukje openbaar groen willen inrichten en onderhouden, kunnen hun ideeën voorleggen aan de gemeentelijke groencoördinator Laurens Stiekema, via telefoonnummer (050) 367 89 10. Stiekema onderzoekt samen met de indieners de mogelijkheden. Bewoners die individueel hun steentje willen bijdragen aan groen op straat kunnen met hulp van de gemeente een geveltuin aanleggen of een boomspiegel (de grond rondom een boom) beplanten.

Lees meer...

B&W: Beperkte mogelijkheden ecologisch beheer Park Selwerd

park_selwerd_1Het college van B&W ziet slechts zeer beperkte mogelijkheden voor ecologisch beheer van Park Selwerd. Dit stelt het College in haar preadvies bij het initiatiefvoorstel van Groen Links (GL). De fractie van GL pleit voor het inzaaien van wilde bloemen, het planten van bloembollen en heesters en de aanleg van een vlindertuin in het park. In het preadvies geeft het College aan dat voor de kosten van de herinrichting waarschijnlijk wel geld van het ministerie van VROM kan worden verkregen. Maar het grote knelpunt is dat er geen geld beschikbaar voor het beheer nadat het park is omgevormd.

Lees meer...

Opening spelvoorzieningen op binnenterrein Abeelstraat

abeel1Zaterdag 2 oktober was het één en al gezelligheid op het  binnenterrein aan de Abeelstraat. Een aantal bewoners heeft het voor elkaar gekregen dat hier fijne speeltoestellen voor hun jeugd zijn geplaatst. De opening werd verricht door Theo van der Klei. Theo is jarenlang actief geweest voor de Wijkraad en mede door zijn inzet kwam het ook dit speelterrein tot stand. De inrichting van het binnenterreien werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord).

Lees meer...

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden