Veel belangstelling voor bijeenkomst met buurtagent

buurtagent_nummer_1_001De bijeenkomst met buurtagent Peter Kingma op 13 september is door ongeveer 25 wijkbewoners bezocht. In een prettige sfeer kregen de aanwezigen de gelegenheid om zaken die hen bezighouden aan de buurtagent voor te leggen. Diverse onderwerpen, van verkeersveilige schoolroutes tot problemen rond studentenhuizen, kwamen aan de orde. Het is niet de bedoeling dat er een regulier spreekuur van de buurtagent komt. De Wijkraad heeft daar wel om gevraagd. Wel wordt er mogelijk volgend jaar opnieuw een bijeenkmst als deze gehouden.

Lees meer...

Speelveldje tussen Iepen- en Populierlaan opgeknapt

BILD0401
Sinds 8 september is Selwerd weer een mooi en vernieuwd speelveldje rijker. Het veldje is gelegen tussen Iepenlaan, Lijsterbeslaan, de Populierenlaan en Beukenlaan. Het oude speelveld had bijna geen speeltoestellen meer, lag helemaal vol met afval, mensen gebruikte het veld als verlenging van de eigen tuin en werd gebruikt als crossveld.Gelukkig zijn er bewoners opgestaan om wat aan deze situatie te doen.
De riolering is vernieuwd zodat in de afgelopen regenmaand de voeten droog zijn gebleven. Verder is het toegangspad vernieuwd, het gras aangepakt en hier en daar opnieuw ingezaaid. Ook is er nieuwe beplanting gekomen. En nu ligt er een mooi, vernieuwd speelveld.

Lees meer...

Conclusie Gemeentelijke Wijkanalyse Selwerd: Nu aandacht!

wijkanalyseDe gemeentelijke analyse van de wijk Selwerd is verschenen. En de conclusie is duidelijk: Selwerd is een wijk die toe is aan aandacht. Tot op heden was fysieke wijkvernieuwing (sloop en nieuwbouw) niet nodig. Maar de wijk is de laatste jaren in een hoog tempo veranderd en uit alles blijkt dat wijkbewoners aandringen op het spoedig treffen van maatregelen. Op sociaal gebeid, zo luidt de conclusie van het rapport, moet onverminderd worden ingezet op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk; met een duidelijk accent op integratie, participatie en sociale samenhang tussen de "oude" en "nieuwe" wijkbewoners.
De gehele wijkanalyse Selwerd vindt u hier!

 

Speeltuin Selwerd feestelijk heropend

opening_bsv1De nieuw ingerichte speeltuin Selwerd (Elzenlaan 72) is woensdag 18 augustus feestelijk heropend. De officiele heropening werd verricht door wethouder Visscher. Zij werd daarin bijgestaan door een twee jeugdige wijkbewoners. Selwerd heeft hiermee de beschikking over een moderne en veelzijdige speeltuin die voor alle wijkbewoners vrij toegankelijk is. De totstandkoming werd mede mogelijk gemaakt door een substantiele bijdrage vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord).
(voor meer foto's, zie "lees meer")

Lees meer...

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden