Eens in de twee jaar doet 'Bureau onderzoek'van de gemeente Groningen  een uitgebreide enquete naar de leefbaarheid en de veiligheid van de groninger wijken. In het najaar van 2008 is voor de 7e keer geenqueteerd. Het gehele rapport is te vinden op http://www.bureauonderzoek.nl/rapport/L&V%2008%20-%20Balans%20van%20Stad%20en%20wijken.pdf

Selwerd wordt een aantal keren genoemd, o.a. over drugsoverlast

 

Drugsoverlast gehalveerd, kwaliteit woonomgeving licht afgenomen

De meeste elementen die de leefbaarheid bepalen, zijn in Selwerd teruggelopen. Soms in de pas met het gemiddelde, zoals bij verloedering en overlast. En soms sterker dan gemiddeld, zoals bij sociale samenhang. Het percentage bewoners dat liever naar elders verhuist is gestegen tot beven het stadsgemiddelde, net als het percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt. Verder valt opnieuw het hoge percentage slachtoffers van geweldsdelicten op. Veiligheid vormt daarmee een belangrijk aandachtspunt voor Selwerd. De bewoners van Selwerd beoordelen de recente ontwikkelingen en de toekomst van de buurt duidelijk minder positief dan de gemiddelde stadjer. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen geweest: half zoveel bewoners als in 2006 ervaren drugsoverlast, en bij de voorzieningen zijn geen ondergemiddelde scores meer te vinden. De percentages die slachtoffer zijn geworden van een vermogens- of geweldsmisdrijf, zijn niet gestegen, zoals in de stad als geheel.

Zie ook pagina 84 en 85

Een flinke verbetering voor Selwerd is de afname van de ervaren drugsoverlast, die is teruggelopen van 21 naar 11 procent. De meeste elementen die de kwaliteit van de woonomgeving bepalen zijn in Selwerd echter teruggelopen. Soms in de pas met het gemiddelde, zoals bij verloedering en overlast. En soms sterker dan gemiddeld, zoals bij sociale samenhang. Het percentage bewoners dat zegt naar elders te verhuizen zodra zich de gelegenheid voordoet, is van 12 naar 18 procent gestegen. De beoordeling van de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar valt ook ruim onder het gemiddelde, evenals het vertrouwen waarmee de bewoners de toekomst van Selwerd tegemoet zien.

 

 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden