Gemeente Groningen logoHebt u een vraag over zorg en ondersteuning?
Wilt u algemene informatie of advies over ondersteuning of zorg? Kijkt u dan op de website wij.groningen.nl .Op deze website vindt u informatie over de veranderingen in de zorg in de gemeente Groningen.

Wilt u liever iemand spreken over uw eigen situatie?
Hebt u een vraag over jeugdhulp? Belt u dan met het Centrum voor Jeugd en Gezin Groningen, telefoonnummer 050 367 49 92 (op werkdagen van 08.00-20.00 uur). Dit geldt voor vragen over opvoeden en opgroeien én voor vragen over jeugdhulp en jeugdzorg.
Hebt u een vraag over zorg of ondersteuning voor volwassenen? Belt u dan met het Zorgloket van de gemeente Groningen, telefoonnummer 050 367 42 00 (op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur).

Informatie van de Rijksoverheid over de veranderingen in de zorg vindt u op hoeverandertmijnzorg.nl
 
Nieuwe naam
WIJ Groningen is een nieuwe overkoepelende naam. Onder ‘WIJ Groningen’ werken de sociale teams, Zorgloket, Stips en CJG’s samen. WIJ Groningen krijgt elf WIJ-teams in de stad. Voor alle Stadjers een team dichtbij huis. We beginnen in Beijum met WIJ Beijum. Voor de zomer start ook in de Oosterpark een WIJ-team. Daarna breiden we uit zodat er in de hele stad WIJ-teams zijn. Voor ondersteuning, advies, ontmoeting én zorg dichtbij.
 
English
The care and welfare system in Groningen changes …
If you want to learn more about the changes, please call the municipal Zorgloket Groningen, 050 367 42 00 (Mon-Fri, 8.30 am – 5.00 pm).